Εργαστήριο Κεραμικής, Γυαλιού και Μικροτεχνίας

Το εργαστήριο συντήρησης κεραμικής, γυαλιού και μικροτεχνίας λειτουργεί στο Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού από το 1994 σε μεγάλο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με αποθήκη υλικών. Έχει πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο με στέγαστρο, που χρησιμοποιείται βοηθητικά για τις εργασίες  καθαρισμού του ανασκαφικού υλικού.

Σκοπό έχει την προληπτική συντήρηση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση αντικειμένων από τις συλλογές του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού που προέρχονται από ανασκαφές της πόλης της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και συνεργαζόμενους φορείς (πρώην 9η ΕΒΑ, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης). Στο εργαστήριο συντηρούνται κεραμικά και γυάλινα αντικείμενα αλλά και αντικείμενα της συλλογής της μικροτεχνίας  που είναι κατασκευασμένα από κεραμικό, γυαλί, οστό, πέτρα, ξύλο. Για την καλύτερη μελέτη των αντικειμένων πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις με σκοπό τη διάγνωση της τεχνολογίας κατασκευής, της παθολογίας και των φθορών. Οι εργασίες ολοκληρώνονται με τη σύνταξη του δελτίου συντήρησης, το οποίο τεκμηριώνεται με προσθήκη φωτογραφιών και σχεδίων. Το εργαστήριο συνδυάζει παλαιότερες μεθόδους και πρακτικές με νεότερες, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει και αναβαθμίζει συνεχώς τον εξοπλισμό του και τα υλικά με στόχο τη βελτίωση των μεθόδων.

Προβάλει το έργο και την τεχνογνωσία στο ευρύ κοινό, υλοποιώντας την επιδίωξη του Μουσείου για εξωστρέφεια με συμμετοχή στις εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στον χώρο των εργαστηρίων συντήρησης είτε αυτές οργανώνονται από το ίδιο το Μουσείο είτε οργανώνονται σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και το Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βορείου Ελλάδος.

Παράλληλα συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα με δημιουργικά εργαστήρια κεραμικής, όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυριακές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» που απευθυνόταν σε ενήλικες και οικογένειες.

Συμμετέχει στην προετοιμασία και την υλοποίηση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων του μουσείου με βασική φροντίδα την ασφαλή έκθεση των αντικειμένων. Στις περιπτώσεις περιοδικών εκθέσεων εκτός μουσείου, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, συντηρεί τα προς έκθεση αντικείμενα και συμπληρώνει τις εκθέσεις κατάστασης έργου (CONDITION REPORTS). Ενδεικτικές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο και στον Λευκό Πύργο είναι οι  “Ώρες Βυζαντίου”, “Βυζαντινά εφυαλώμένα κεραμικά. Η τέχνη των εγχαράκτων ” , “Εκ Θεσσαλονίκης Φως” και εκτός Μουσείου: “Heaven and Earth. Art of Byzantium from Greek Collections” ΗΠΑ, “Byzantium. Splendour and Daily Life”Γερμανία, “Μια ιστορία από φως, στο φως” Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Σε τακτική βάση μεριμνά για τις συνθήκες έκθεσης και αποθήκευσης των αντικειμένων στο Μουσείο και στον Λευκό Πύργο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα συντήρησης και μουσειολογίας. Επίσης ελέγχει περιοδικά την κατάσταση των αντικειμένων.

Το εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους φοιτητές συντήρησης από σχολές του εσωτερικού και του εξωτερικού.


Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.