Όροι χρήσης

Η Ιστοσελίδα αποτελεί τον δικτυακό τόπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, το οποίο αποτελεί Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσιακή Μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Π.Δ. 4/2018, ΦΕΚ 7/Α΄/22.01.2018), και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη για να περιηγηθεί μέσω αυτής.
Μέσω του Ιστοτόπου παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης, μέσω οπτικοακουστικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών σε μουσειακό υλικό, ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες και αρχεία. Ο Ιστότοπος προσφέρεται για έρευνα και ενημέρωση του κοινού.
Κάθε χρήστης του Ιστοτόπου πριν την πρόσβαση, περιήγηση και την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστοτόπου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική από τον χρήστη ανάγνωση, κατανόηση και συμμόρφωση με το περιεχόμενο των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου καθώς και η, εν γένει, συμμόρφωση με το εθνικό δίκαιο και τις αρχές αυτού, άλλως ενδεχόμενη παραβίαση τόσο του εθνικού δικαίου, εν γένει, όσο και των παρόντων όρων χρήσης, επισύρει κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Έργα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών, λογοτύπων, σημάτων, λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Newsletters, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του Ιστοτόπου, ο οποίος προστατεύεται ως πρωτότυπο έργο εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογή έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Τα διακριτικά γνωρίσματα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού.
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού για εμπορικούς σκοπούς, ενώ αντίθετα επιτρέπεται αυτή αφενός για ιδιωτική χρήση και αφετέρου για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από τον δικτυακό τόπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού) χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα αρχεία ή δεδομένα , που είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), φέροντα σχετική προς τούτο ένδειξη, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.
Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), για τις οποίες το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού δεν φέρει καμία ευθύνη .
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του δικτυακού του τόπου, για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά.


Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.