Εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης με τη χρήση φορητών συσκευών (audio guide)

27.10.2022

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού», με Κωδικό ΟΠΣ 5029874, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», δημιούργησε και διαθέτει ένα σύγχρονο σύστημα ακουστικής ξενάγησης σε 11 γλώσσες, με τη χρήση φορητών συσκευών τύπου audio guide.

Οι ξεναγήσεις σχολιάζουν τόσο το σύνολο των εκθεμάτων της κάθε αίθουσας όσο και συγκεκριμένα εκθέματα, και κυρίως εντάσσει τα εκθέματα στα ιστορικά τους συμφραζόμενα, στις χρήσεις και στους συμβολισμούς τους, εισάγοντας έτσι τους επισκέπτες στον κόσμο του Βυζαντίου και σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των Βυζαντινών.

Η ξενάγηση είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες:
• Ελληνική
• Αγγλική
• Γαλλική
• Γερμανική
• Ισπανική
• Ρωσική,
• Σερβική
• Βουλγαρική
• Εβραϊκή
• Τουρκική
• Κινεζική

Οι συσκευές διατίθενται στους επισκέπτες του μουσείου δωρεάν.
Οι συσκευές audio guide είναι πιστοποιημένες για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.