Οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων χορήγησης άδειας κατοχής κινητών μνημείων

27.10.2018

Για οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων χορήγησης άδειας κατοχής κινητών μνημείων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.