ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ / Δράσεις

Εκπαιδευτικές δράσεις 2022-2023

Δημοτικό

Οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων υλοποιούν μόνοι τους την επίσκεψη στο Μουσείο. Μπορούν να επιλέξουν έναν από τους παρακάτω τρόπους επίσκεψης:

Νήπια, Α΄Δημοτικού
«Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες»

Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
«Κάρτες επίσκεψης στο μουσείο» (για περισσότερα από ένα σχολικά τμήματα)
«Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» (για ένα σχολικό τμήμα)
«Νερό πηγή ζωής» (εάν φέρετε δύο σχολικά τμήματα μπορείτε να το υλοποιείτε
συγχρόνως σε δύο διαφορετικές αίθουσες).

Δηλώσεις συμμετοχής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο τηλέφωνο 2313 306422.
Επισκεφτείτε τα σχετικά links για επιπλέον πληροφορίες.

Γυμνάσιο-Λύκειο
«Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες – από τις βούλλες στις IPs». Υλοποιείται από το προσωπικό του μουσείου και αφορά ένα σχολικό τμήμα κάθε φορά.
Τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούν μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί:
«Κάρτες επίσκεψης στο Μουσείο» ( Για ένα ή περισσότερα σχολικά τμήματα. Μπαίνουν στο μουσείο με μικρή χρονική διαφορά).
«Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» (Για ένα ή περισσότερα σχολικά τμήματα. Μπαίνουν στο μουσείο με μικρή χρονική διαφορά).

Δηλώσεις συμμετοχής για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα τηλέφωνα: 2313 306476 και 2313 306420.

Διάρκεια

Δηλώσεις συμμετοχής: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 από ώρα 08.00 έως 13.30 στα τηλέφωνα 2313 306419 και 2313 306476. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το μουσείο παρέχει δωρεάν όλο το εκπαιδευτικό υλικό.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.