Περιοδικές Εκθέσεις

Κι έτσι, διέδωσαν τον Λόγο στους νέους λαούς

29.11.2013 - 20.12.2013

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν στο κοινό της πόλης τη φωτογραφική έκθεση «Κι έτσι, διέδωσαν τον Λόγο στους νέους λαούς» Η εξέλιξη της Σερβικής Κυριλλικής γραφής από τον 13ο στον 18ο αι., μέσα από αναπαραγωγές πολύτιμων χειρογράφων και παλαιτύπων της συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σερβίας.
Η έκθεση δημιουργήθηκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Σερβίας με αφορμή τη συμπλήρωση 1150 χρόνων από την αποστολή των Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία. Η αποστολή χρονολογείται το 863 και υπαγορεύθηκε από το ευγενές όραμα να διδαχθεί το Ευαγγέλιο σε γλώσσα που ο λαός μπορούσε να κατανοήσει. Πάνω σε αυτήν την ιδέα, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος διαμόρφωσαν μία βάση για την Ορθόδοξη σλαβονική γραμματεία, δηλαδή το γλαγολιτικό αλφάβητο. Αρχικά οι Σέρβοι χρησιμοποίησαν τη γλαγολιτική γραφή, σύντομα όμως υιοθέτησαν το κυριλλικό αλφάβητο, δημιούργημα των μαθητών του Κυρίλλου και του Μεθοδίου. Σε αυτές τις γραφές, οι Σέρβοι άφησαν γραπτές μαρτυρίες της δικής τους εκδοχής της παλαιοσλαβονικής, μιας γλώσσας που δημιουργήθηκε μέσα από την άμεση επαφή του προφορικού ιδιώματος και της παλαιοσλαβονικής γραπτής έκφρασης.

 

Xώρος έκθεσης

Χώρος υποδοχής (φουαγιέ) ΜΒΠ

Επισυναπτόμενα

Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —  
Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.