2η Ημερίδα Επιμόρφωσης Καθηγητών Ισπανικής της Ισπανοελληνικής Ένωσης Γλώσσας και Πολιτισμού με τίτλο: «Νέες τάσεις στην διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας»

31.03.2016

Επιμορφωτική Ημερίδα Καθηγητών Ισπανικής της Ισπανοελληνικής Ένωσης Γλώσσας και Πολιτισμού με θεωρητικέ προσεγγίσεις, πρακτικά εργαστήρια και παρουσιάσεις εγχειριδίων διδασκαλίας που αφορούν στην  διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.