ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

17.03.2017

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται από τις 21/3/2017 έως τις 30/3/2017.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.