Αρχείο θεατρικών εργαστηρίων

04.05.2011

1. Εξιχνιάζοντας μυστήρια στη Θεσσαλονίκη της Εικονομαχίας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2011
Για παιδιά ηλικίας 12-14 χρόνων

Πληροφορίες για το “Εξιχνιάζοντας μυστήρια στη Θεσσαλονίκης της Εικονομαχίας”

2. Ένα βυζαντινό παραμύθι μέσα στο Μουσείο: “Καλλίμαχος και Χρυσορρόη”

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Κυριακές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 2009 – 2010
Για παιδιά ηλικίας 12-14 χρόνων

Πληροφορίες για το “Καλλίμαχος και Χρυσορρόη”

3. Ένα παραμύθι μέσα στο Μουσείο: “Οι Μάγοι από την Ανατολή”

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Κυριακές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 2009-2010
Για μαθητές και μαθήτριες Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού του 3ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης και τους γονείς τους

Πληροφορίες για το “Οι Μάγοι από την Ανατολή”

4. Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο

Δείτε το ομώνυμο βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, στο οποίο γίνεται αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και παρέχονται πληροφορίες για τη μέθοδο του Εκπαιδευτικού Δράματος στην οποία βασίζεται.

5. Εξερευνώντας την ιστορία ενός χειρογράφου

Για μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και Στ΄ δημοτικού και Α΄ και Β΄ γυμνασίου

Πληροφορίες για το “Εξερευνώντας την ιστορία ενός χειρογράφου”

 

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.