Εκπαιδευτικά προγράμματα 2022-2023

04.10.2022

Για τη σχολική χρονιά 2022-2023 οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιούν μόνοι τους τα εξής προγράμματα:

Νήπια, Α΄Δημοτικού
«Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες»

Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
«Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» (για ένα σχολικό τμήμα)
«Νερό, πηγή ζωής» (εάν φέρετε δύο σχολικά τμήματα μπορείτε να το υλοποιείτε συγχρόνως σε δύο διαφορετικές αίθουσες)
«Κάρτες επίσκεψης στο μουσείο» (για περισσότερα από ένα σχολικά τμήματα)

Δηλώσεις συμμετοχής:
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 από ώρα 08.00 έως 13.30 στα τηλέφωνα 2313 306419 και 2313 306476.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Γυμνάσιο-Λύκειο
«Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες – από τις βούλλες στις IP». Υλοποιείται από το προσωπικό του μουσείου και αφορά ένα σχολικό τμήμα κάθε φορά.
«Κάρτες επίσκεψης στο Μουσείο» ( Μόνοι οι εκπαιδευτικοί, για ένα ή περισσότερα σχολικά τμήματα. Μπαίνουν στο μουσείο με μικρή χρονική διαφορά).
«Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» (Μόνοι οι εκπαιδευτικοί, για ένα ή περισσότερα σχολικά τμήματα. Μπαίνουν στο μουσείο με μικρή χρονική διαφορά).

Δηλώσεις συμμετοχής:
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 από ώρα 08.00 έως 13.30 στα τηλέφωνα 2313 306419 και 2313 306476. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να βρείτε εδώ
Το μουσείο παρέχει δωρεάν όλο το εκπαιδευτικό υλικό.

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.