ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2019-2020

16.09.2019

Σας ενημερώνουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δράσεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού:

  1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Θα υλοποιείται από την κ. Μ. Γκατζούνη και τον κ. Α. Σινάκο.
2. “Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» για μαθητές Γυμνασίου. Θα υλοποιείται από την κ. Μ. Γκατζούνη.
3. Επίσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιούν με την τάξη τους με τη βοήθεια φυλλαδίων και υποστηρικτικού υλικού που θα τους παρέχει το Μουσείο τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:
         «Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες» για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού.
            «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή»,
          «Το Βυζαντινό Κάστρο» και «Νερό, πηγή ζωής» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.
           «Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» για μαθητές Στ΄ Δημοτικού.
           “Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» για μαθητές Γυμνασίου.
Όσοι ενδιαφέρονται για τα προγράμματα υπ’ αρ. 1. και 2. και 3. μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 2313 306411από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρες: 9.00 -13.00, κα Γκατζούνη). Από τις 12 Μαρτίου 2020 κ.ε. η συνεννόηση θα γίνεται με τον κ. Σινάκο στο 2313 306487. Σε περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με τα ανωτέρω τηλέφωνα δεν θα είναι δυνατή, μπορούν να τηλεφωνούν στο 2313 306422 (φυλακτικό προσωπικό). Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Σε κάθε πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμμετέχει ένα μόνο σχολικό τμήμα (έως 25 μαθητές).
Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.