Ένα παραμύθι μέσα στο Μουσείο: “Οι Μάγοι από την Ανατολή”

20.06.2015

Σύντομη περιγραφή

Εργαστήριο δραματοποίησης παραμυθιού με παιχνίδι και θέατρο, που βασίστηκε στο ομώνυμο παραμύθι από το βιβλίο του Φίλιππου Μανδηλαρά “Ο μεγάλος ίσκιος και οι Τσιγγάνοι”. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορική πορεία των Ρομά ανά τους αιώνες μέσα από κείμενα που βασίζονται σε ιστορικές πηγές. Σύμφωνα με την ιστορία που επιλέχτηκε για το εργαστήριο, κατά τη βυζαντινή περίοδο (11ος αι. μ.Χ.) ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μονομάχος αντιμετώπισε μια δύσκολη κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη χάρη στη βοήθεια των Τσιγγάνων. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης η αφήγηση συνδυαζόταν με παιχνίδι, θέατρο και τεχνικές δραματοποίησης, οι οποίες βοηθούσαν τα παιδιά να ξεδιπλώσουν και να κατανοήσουν το παραμύθι μέσα από μια βιωματική προσέγγιση. Όσο τα παιδιά συμμετείχαν στο εργαστήριο, οι γονείς τους άκουσαν το ίδιο παραμύθι σε συνδυασμό με ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, ιδιαίτερα στις αίθουσες που περιλαμβάνουν αντικείμενα στα οποία γινόταν αναφορά κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Το τελευταίο μέρος της όλης δραστηριότητας ήταν τα παιδιά να παρουσιάσουν στους γονείς τους το παραμύθι, με βάση επιλεγμένες σκηνές. Στόχοι Βασικός σκοπός του εργαστηρίου ήταν τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν και να βιώσουν μια ευχάριστη εμπειρία μέσα στο Μουσείο. Στόχοι του εργαστηρίου ήταν ακόμη οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με τη βυζαντινή ιστορία όπως και με τον βυζαντινό πολιτισμό, καθώς κατά τη δραματοποίηση γίνονταν συσχετισμοί με αντικείμενα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου που εκτίθενται στο Μουσείο. Επίσης, να μάθουν για την ιστορική διαδρομή των Τσιγγάνων και για τον ρόλο που έπαιξαν στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Τέλος, να εξοικειωθούν με τη δραματοποίηση μέσα από την ανάληψη ρόλων και το παιχνίδι και να ασκηθούν στην παραγωγή νέου λόγου.

Συντελεστές

Ο σχεδιασμός του εργαστηρίου δραματοποίησης ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μ.Β.Π. με τις κ. κ. Μάρθα Κατσαρίδου, εκπαιδευτικό – παιδαγωγό θεάτρου, και Άννα Μπεζιργιάννη, εκπαιδευτικό, οι οποίες και το υλοποίησαν. Στον σχεδιασμό συμμετείχε επίσης η Αναστασία Κουτσουδάκη, αρχαιολόγος – ξεναγός, ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού της Μουσειολογίας του Α.Π.Θ. Μετά την πρώτη υλοποίηση, το θεατρικό εργαστήριο εφαρμόστηκε άλλες δυο φορές, στο πλαίσιο συμμετοχής του Μουσείου σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2011 για παιδιά μη-Ρομά 10 – 12 ετών στις Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας των Φίλων του Ιδρύματος Μ. Μερκούρη. Επίσης, εφαρμόστηκε για μικτή ομάδα παιδιών (Ρομά και μη-Ρομά) στη Γιορτή Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2013. Βασική επιδίωξη και στις δυο περιπτώσεις ήταν η βιωματική προσέγγιση της πολυπολιτισμικότητας στο Βυζάντιο αλλά και στο παρόν.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.