Ενημερωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς (Α΄/Β΄ Εκπαίδευση) 2015

16.02.2016

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 διοργανώθηκαν, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενημερωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, οργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις συναντήσεις πήραν μέρος όσοι είχαν δηλώσει ότι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο με την τάξη τους ως τον Ιανουάριο του 2015, ή όσοι ήθελαν να ενημερωθούν για να οργανώσουν μόνοι τους επίσκεψη στο μουσείο.

Στις 13 Οκτωβρίου η συνάντηση απευθυνόταν σε νηπιαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς Α΄ και Β΄ Δημοτικού καθώς και σε καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στις 15 Οκτωβρίου η συνάντηση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Οι συναντήσεις και τις δύο ημέρες ξεκίνησαν στις 14.30 και ολοκληρώθηκαν στις 16.30.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.