Επιμορφωτική Ημερίδα – Περιβάλλον και Οικολογία στην Εκπαίδευση

05.01.2018

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει την σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ σχολείου και περιβαλλοντικής αγωγής, με τη βοήθεια του μαθήματος της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Ειδικότερα, η ημερίδα έχει σκοπό να προβάλλει τους τρόπους με τους οποίους η διδασκαλία της ξένης γλώσσας μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού απέναντι σε θέματα που σχετίζονται με το Περιβάλλον και την Οικολογία. Site Ultra HD movie rips 4k movies download and watch, rip 4k movies – this is a small file size and a wonderful HDR quality.

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.