Επιμορφωτική συνάντηση του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Μουσείων του ΥΠΠΟΑ

01.04.2016

Επιμορφωτική συνάντηση: Οι εκπαιδευτικές δράσεις της Διεύθυνσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που οργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Μουσείων του ΥΠΠΟΑ. Απευθύνεται σε στελέχη του ΥΠΠΟΑ και του Υπουργείου Παιδείας.

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.