​ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

11.06.2018

«Το ξυλόγλυπτο τέμπλο των μεταβυζαντινών χρόνων

(16ος – 19ος αι.)»​

Β΄ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού εμβαθύνοντας και επεκτείνοντας τις θεματικές της μόνιμης έκθεσης οργανώνει περιοδικές εκθέσεις με ιδιαίτερο, κάθε φορά, ενδιαφέρον τόσο για το ειδικό όσο και για το ευρύ κοινό, που σχετίζονται με τα εκθέματά του, τις εκφάνσεις του βυζαντινού και του μεταβυζαντινού πολιτισμού γενικότερα και του αντίκτυπού τους στη νεότερη και τη  σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Μια τέτοια έκθεση είναι και η περιοδική έκθεση «ΤΕΜΠΛΟΝ. Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης, 20ός και 21ος αιώνας», που εγκαινιάστηκε από την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο στις 27 Οκτωβρίου 2017.

Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής, μεταξύ άλλων, και σε συνέχεια της, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού αποφάσισε να διοργανώσει μια Επιστημονική Συνάντηση για  «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο των μεταβυζαντινών χρόνων (16ος – 19ος αι.)».

Η ολοένα και συχνότερη ενασχόληση των επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων με το ξυλόγλυπτο τέμπλο των μεταβυζαντινών χρόνων, με ιδιαίτερη έμφαση πλέον από το 2000 κ. ε., ο αυξανόμενος αριθμός διδακτορικών διατριβών με ανάλογη θεματική καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μια επιστημονική συνάντηση.

Τα θέματα που ενδιαφέρουν και προτείνονται προς έρευνα και ανάπτυξη είναι η μορφή – αρχιτεκτονική, η τυπολογία, ο διάκοσμος, η τεχνική, η σημειολογία, η λειτουργία, η αισθητική, ζητήματα ορολογίας που αφορούν στο ξυλόγλυπτο τέμπλο των μεταβυζαντινών χρόνων.  

Καλόν είναι να αποφευχθούν θεματικές που αφορούν αποκλειστικά στη μελέτη εικόνων (τεχνοτροπική-εικονογραφική ανάλυση κλπ.) που προσαρτώνται στο τέμπλο και δεν αφορούν σε θέματα λειτουργίας και αρχιτεκτονικής του.

Η Επιστημονική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η έναρξή της προγραμματίζεται για τις 29 Νοεμβρίου 2018 και η διάρκειά της θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Συνάντηση με στόχο να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι ερευνητές παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα με περίληψη έως 300 λέξεις και να την αποστείλουν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  temploconference@gmail.com   

 

Η Επιστημονική Επιτροπή:

Νικόλαος Νικονάνος, Ομότιμος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ομότιμος Πρόεδρος Σωματείου Φίλων Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Μελαχροινή Παϊσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δρ Σταυρούλα Σδρόλια, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

 

Η Οργανωτική Επιτροπή:

Δρ Ευαγγελία Αγγέλκου, Προϊσταμένη Τμήματος Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Δρ Αναστάσιος Αντωνάρας, Προϊστάμενος Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Γεωργία Παπαζώτου, Προϊσταμένη Τμήματος Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Νομισμάτων, Μουσαμάδων και Υφασμάτων Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Δρ Αναστάσιος Σινάκος, Αρχαιολόγος Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.