ΕΣΠΑ: “Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips”

14.12.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και ειδικότερα, της πολύ πλούσιας συλλογής βυζαντινών σφραγίδων που διαθέτει. Η ίδια η συλλογή, αλλά πολύ περισσότερο, η επεξήγηση του τρόπου κατασκευής και χρήσης των σφραγίδων, και η παραβολή τους με τα αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία της σημερινής εποχής. Η Πράξη στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος ενίσχυσης της εμπειρίας επίσκεψης στο ΜΒΠ το οποίο θα γνωρίσει στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πτυχές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων κατά τη βυζαντινή εποχή και θα τους φέρει σε επαφή, αλλά και συγκριτική αναφορά με τη σημερινή εποχή, με τον επίσημο τρόπο επικοινωνίας του οργανωμένου κράτους και των οργάνων του. Επίσης, στοχεύει στην ενδυνάμωση της  εξ αποστάσεως επαφής του κοινού με το ΜΒΠ μέσω της ανάπτυξης ψυχαγωγικής-εκπαιδευτικής διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα έχει ως στόχο τη διάκριση δομικών στοιχείων των παραστάσεων των μολυβδόβουλλων. Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται, επίσης, προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.
Ο διττός χαρακτήρας της πράξης αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εφήβων. Θα επιτευχθεί, έτσι, βελτίωση της εκθεσιακής εμπειρίας και η αύξηση της επισκεψιμότητας, ιδίως ομάδων μαθητών, στο μουσείο. Επιπλέον, οι καινοτόμες δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν οι μαθητές θα αποτελέσουν κίνητρο για να ασχοληθούν ενεργότερα με τα εκθέματα και γενικότερα, τη βυζαντινή εποχή. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα είναι απλή στη χρήση και κατάλληλη για χρήση από το διαδίκτυο και από φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και θα αποβλέπει στη δημιουργία μιας εξειδικευμένης, διαδραστικής βιωματικής εμπειρίας για τους φυσικούς και εικονικούς επισκέπτες του Μουσείου. Η δράση θα εμπλουτίσει τα μόνιμα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου με μια νέα θεματική ενότητα, ενώ παράλληλα, η ψηφιακή εφαρμογή θα εξασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές απομακρυσμένων σχολικών μονάδων που δεν έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης στο Μουσείο.

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.