Φεμινισμός και Τεχνοεπιστήμη

14.02.2019

To διεπιστημονικό και διεθνές αυτό συμπόσιο θα διερευνήσει τη σχέση μεταξύ φεμινισμού και τεχνοεπιστήμης υπό το πρίσμα του φεμινιστικού ακτιβισμού όπως διαμορφώθηκε στην Αμερικανική κοινωνία σε σχέση με έννοιες όπως το σώμα, φύση και ταυτότητα σε συνάρτηση με θεματικές όπως: φεμινισμός και ΜΜΕ, φεμινισμός και επιστημονική φαντασία, φυλή-εθνότητα και φεμινιστική τεχνοεπιστήμη, φεμινισμός και τεχνολογίες αναπαραγωγής, παιδαγωγική και τεχνολογία, φεμινισμός-εικονική πραγματικότητα-βιντεοπαιχνίδια, φεμινισμός και μετα-ανθρωπισμός, φεμινισμός και ιατρικές αφηγήσεις.

H κεντρική ομιλήτρια του συμποσίου είναι η Lisa Tuttle (συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, φαντασίας και ιστοριών τρόμου).

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.