Η εφαρμογή των Σχεδίων Εργασίας και της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου

07.06.2019

Η ημερίδα αποσκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με διδακτικές πρακτικές της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Νηπιαγωγείο και στην παρουσίαση υλοποιημένων σχεδίων δράσης από εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου τη σχολική χρονιά 2018-19.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.