Ημερίδα με τίτλο «Δ´ Παρεκβολών Ημέρα» και θέμα: «Εκδόσεις λόγιων βυζαντινών κειμένων: προβλήματα και προοπτικές»

19.11.2018

Ημερίδα επιστημονικού διαλόγου για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία με τίτλο «Δ´ Παρεκβολών Ημέρα» και θέμα: «Εκδόσεις λόγιων βυζαντινών κειμένων: προβλήματα και προοπτικές» την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 που οργανώνει ο Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και το ηλεκτρονικό περιοδικό για τη Βυζαντινή Φιλολογία «Παρεκβολαί» στο αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» του Μουσείου.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.