Ημερίδα “Πανελλαδικές εξετάσεις και διαδικασία προφορικής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”

01.04.2016

Ημερίδα με τίτλο «Πανελλαδικές εξετάσεις και διαδικασία προφορικής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Η Ημερίδα οργανώνεται από το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (Α΄ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.