Ημερίδα του Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

31.05.2017

Ημερίδα των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης. 

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.