Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης 19DIAB000005993 του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού»

21.07.2020

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης 19DIAB000005993 του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5029874 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.