Κρίση και Διαπραγμάτευση στην Αμερικανική Κουλτούρα

07.03.2020-08.03.2020

Η Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών (HELAAS) διοργανώνει το 2ο Συμπόσιο Νέων Ερευνητών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους και δραστηριοποιούνται στο χώρο των Αμερικανικών Σπουδών. Η εκδήλωση φιλοξενεί νέους ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό των οποίων η τρέχουσα έρευνα ή/και το καλλιτεχνικό έργο διερευνά την Κρίση και τη Διαπραγμάτευση, ως έννοιες και ως κοινωνικοπολιτισμικές εμπειρίες, εντός του ευρύτερου και διαστελλόμενου Αμερικάνικου πολιτισμικού πλαισίου. Οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από το περιεχόμενο διεπιστημονικών πάνελ, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει εισηγήσεις που εξετάζουν διαφορετικά πεδία όπου λαμβάνουν χώρα σύγχρονες πολιτισμικές διαφωνίες και διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για πεδία όπως η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, το θέατρο, τα νέα μέσα, και οι μεταμοντέρνοι τόποι και τρόποι έκφρασης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε σεμινάρια και εργαστήρια που αφορούν σε επαγγελματικές όψεις της ακαδημαϊκής ζωής, όπως ο σχεδιασμός προγράμματος μαθημάτων και η έκδοση επιστημονικών μελετών.

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.